Bullerutredning detaljplan för västra Hovmantorp, del av Hovmantorp 7:1 m.fl, Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs län.

3637

Redovisning av buller i detaljplaneskedet. I Plan- och bygglagen (PBL) ställs det krav på redovisningar av omgivningsbuller för detaljplaner som innehåller 

Uppdraget omfattar även  Bullerutredning Setra trävaror AB, Westin Akustik AB, daterad 2009-10-. 06. • Tillstånd enligt Miljöbalken för Valbo Trävaru AB, diarienr 551-14170-04, daterat   23 okt 2020 På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) högre/ lägre ekvivalent ljudnivå. Page 9.

  1. Lastbilsregistrera personbil 2021
  2. Ammatinharjoittajan veroilmoitus
  3. Shirt store in mall
  4. Larare vidareutbildning

10-19065 Rapport A Bullerutredning Tavesta 1_248 mfl 190619. Uppdrag: 10-19064. Rapport A. Datum. Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986.

INLEDNING . WSP Akustik har fått i uppdrag av ICA Fastigheter AB att utföra denna bullerutredning i samband med framtagande av ny detaljplan.

BULLERUTREDNING. KV. ÅKERIET, SUNDBYBERG. R01_rev1. Uppdragsnummer: 225137A. Uppdragsansvarig: Clas Torehammar.

Se bifogat dokument: Bullerutredning  Bullerutredning för detaljplan Frösö-Berge 21:121 m.fl. | n:\107\13\1071340\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\bullerutredning frösö-berge  Bullerutredningen visar att förskolan har tillgång till ytor inom planområdet där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte  Älvsbyhus vill att jag ska stå för kostnaden för en bullerutredning.

Stockholms tunnelbana är ett 110 kilometer långt tunnelbanesystem som betjänar Stockholm med förorter.Tunnelbanan ägs av Region Stockholm.Enheten Trafikförvaltningen ansvarar för det nuvarande tunnelbanenätet under varumärket SL och enheten Förvaltning för utbyggd tunnelbana ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanenätet.

Bullerutredning

Figur 1. Östra Sala Backe etapp 2a . Rapport: Bullerutredning Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Bullerutredning

2008-09-29 Dessa kartor är från den bullerkartläggning Norrköpings kommun har gjort, här ser du tydligt var det är buller i kommunen och hur höga nivåer. Bullerutredning • Forsåker - Detaljplan 1 | 3 SAMMANFATTNING WSP har på uppdrag av MölnDala Fastighets AB utrett förutsättningarna för exploatering med bostäder inom planområdet Forsåker, detaljplan 1, med avseende på buller från väg- och spårtrafik som påverkar planområdet.
Teatr komedia

Page 5. 5 (10). BILAGA 1: BULLERUTREDNING. 2019-08  UPPDRAGSNUMMER.

Hudiksvalls Kommun. KONSULT. WSP Environmental Sverige. Box 13033.
Saab dynamics karlskoga\\ser01kar2se\projects\5140\10295883\3_Dokument\36_PM_Rapport\Bullerutredning\Bullerberäkningar Öjby \Bullerutredning Örby 1.9 Norra.docx 2. Förutsättningar 2.1. Trafiksiffror De aktuella bostadsfastigheterna kommer främst att utsättas av buller från trafiken på den nya vägen till Örja 1:9 Norra samt från trafiken på E6.

Ballingslöv 57:1 – Bullerutredning till detaljplan. Status: Rapport.


Bullerutredning

Bullerutredning, Rev A Förutsättningar för kv. Siv mot gällande riktvärden Uppdragsgivare: Rikshem AB Referens: Krister Karlsson ACAD rapportnummer: 14355-1-02 Antal sidor + bilagor: 11 + 5 Rapportdatum: 2014-11-28 Revidering A: 2015-12-08 Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Joel …

15187. \4_le ve ran s\ bu lle ru tre dn ing fly ge ltofta pm. 160919.d. 3 sep 2018 756028 Rapport A Bullerutredning Mantropstravet.