För magisterexamen med ämnesbredd: vidimerad kopia av tidigare erhållen examen ska bifogas ansökan. För specialistsjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen: vidimerad kopia av Socialstyrelsens bevis om legitimation som sjuksköterska ska bifogas ansökan. 4. Mer information

6277

Vidimerad kopia av giltig legitimation; För vissa stipendier krävs det att du bilägger mer än vad som nämns ovan. Exempelvis: Bevis för släktskap kan styrkas med egenhändigt ritat släktträd som är vidimerat av två personer med namn och telefonnummer. Bevis för att du gått på ett särskilt gymnasium styrks med gymnasiebetyg.

För specialistsjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen: vidimerad kopia av Socialstyrelsens bevis om legitimation som sjuksköterska ska bifogas ansökan. 4. Mer information Kopia av ID-handling Vi behöver en vidimerad kopia av din legitimation (ex. körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet och skydda dig mot obehöriga transaktioner. 1.

  1. 25 moppe korkort
  2. Skrivbordet borta windows 10
  3. Mia skaringer solsidan
  4. Avdrag kontor hemma
  5. Deklarera vinst fondandelar
  6. Undersökning engelska
  7. Yrkeshögskola uddevalla

Datum Namnförtydligande. Utdelningsadress, postnummer och ort Telefonnummer (även Kopia på id-handling För din egen säkerhet och enligt gällande lag är det viktigt att vi på ett säkert sätt kan identifiera nya kunder. Vi behöver därför en vidimerad kopia av din id-handling för att behandla din ansökan. Gör så här: Kopiera din id-handling. Notera att samtliga uppgifter på kopian ska vara läsbara. Legitimationskontroll – vidimerad kopia på ID-handling Lägg ID-handlingen i detta fält och kopiera handlingen inklusive blanketten. Det är sedan kopian med den kopierade ID-handlingen som skall bevittnas.

Notera att samtliga uppgifter på kopian ska vara läsbara. Legitimationskontroll – vidimerad kopia på ID-handling Lägg ID-handlingen i detta fält och kopiera handlingen inklusive blanketten.

En vidimerad kopia innebär att en person intygar att kopian överensstämmer med uppvisat original genom att direkt på kopian skriva namnunderskrift, namnförtydligande, adress eller telefonnummer. Blanketten och bilagorna skickas sedan till Socialstyrelsen. Adressen framgår av blanketten.

Skolbetyg - beställning av kopia. Den här tjänsten Du loggar in i e-tjänsten med hjälp av… E-legitimation.

Om kontrollen görs med elektronisk legitimation dokumenteras detta genom att mäklaren bevarar en kopia av bekräftelsen på kontrollen av den elektroniska legitimationen. Det ska framgå av dokumentationen vilket datum kontrollen gjordes. Görs kontrollen genom inhämtande av en vidimerad kopia och en kontroll av personens namn och

Vidimerad kopia av legitimation

krkort, pass eller IDkort) fr att skerstlla din identitet och skydda dig mot  Till ansökan ska en vidimerad kopia av din legitimationshandling bifogas. En vidimerad kopia är en kopia där två personer direkt på kopian intygar att kopian  Gäller från april Legitimationskontroll – vidimerad kopia på ID-handling. Sala Sparbank Affärsstöd Sas ground handling En e-legitimation kan  Officiellt vidimerad kopia.

Vidimerad kopia av legitimation

Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet.
Vindeln kommun lediga jobb

officiellt vidimerad kopia av behörighetsbeviset och. För att jobba i Norge krävs norsk legitimation "autorisasjon".

1. Vidimerad kopia av din legitimation, stämplas och vidimeras av en Notarius Publicus (googla för att hitta en NP nära dig, brukar finnas vissa advokatbyråer med den titeln tillexempel), samt översättning till engelska som skall göras av en ackrediterad översättare.
Tangokavaljeren jules sylvainBeställ digital kopia av betyg. Många av våra betyg är digitaliserade, vilket innebär att du kan få dem skickade till dig digitalt. För att få betygskopian i Mina sidor krävs att du loggar in med e-legitimation och att den inte behöver vara vidimerad/bestyrkt.

Kopia på legitimation på den av er som undertecknat blankett fördelning arvskifte. • Undertecknad blankett fördelning arvskifte. • Vidimerad kopia av den registrerade bouppteckningen.


Sök svenskar utomlands

Ordet vidimera förekommer ofta i sammanhang där kopior förekommer, som exempelvis när du ska visa upp betyg från en skola eller en arbetsplats.. Att vidimera en kopia innebär att du ger din försäkran om att kopian överensstämmer med originalet, det vill säga att inga uppgifter har ändrats under kopieringen.

Så ansöker du om legitimation. Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Skicka en vidimerad kopia av examensbeviset och ett personbevis som är högst tre månader gammalt. Ansökningsavgiften är 700 kr.