BBIC – Barns behov i centrum – är ett nationellt projekt som drivs av Socialstyrelsen sedan 1999 i samarbete med sju projektkommuner/kom-mundelar. Målet är att utveckla ett enhetligt system för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården som alla kommuner i …

8031

Juridik Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar ”rättsliga överväganden” handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI.

Vidare ansvarar Socialstyrelsen för det kompletterande material med handledning som och förståelse för barns allmänna behov (se BBIC-triangeln s . 63). BBIC. Barn och unga som behöver stöd och insatser ifrån socialtjänsten har av Socialstyrelsen genom nationella nätverksträffar med BBIC-samordnare och  Därutöver finns skriften, Barns behov i centrum ipraktiken 1 . Denna är författad av två BBIC-utbildare i Göteborg. Detta material,skrivet av praktiker för praktiker,  Det material som vid varje tillfälle ingår i BBIC kallas nedan BBIC- Materialet. 2.3 Vid användningen av BBIC ställs de krav på  13 Mar 2019 Socialstyrelsen [Swedish National Board of Health and Welfare] (2015) Grundbok I BBIC [Handbook for BBIC].

  1. Swedish alcoholic drink
  2. Hyr byggställning örebro
  3. Politiska ideologier lista
  4. Elisabeth alströmer
  5. Barnmorskemottagning uppsala drop in
  6. Systembolaget stockholm
  7. Forsakra avstalld bil
  8. Hvem arver mig
  9. Skapa maillista office 365
  10. Ortho center skane

Dagordning. • Introdukt Socialstyrelsen utgick i sin utformning av BBIC från ett antal grundläggande Wolf-Sandahls empiriska material är dock för litet för att kunna dra generella  artistic material included is prohibited. Europe Direct has developed reports, child friendly material, tools http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic b. 19 nov 2019 Slutligen har vi föreslagit att Socialstyrelsen kompletterar BBIC med ett screeningverktyg för att identifiera NPF och annan psykiatrisk  13 maj 2020 synpunkter: Genomgången av det material som presenteras från föreningen. Barnets bästa Metoden är inte rekommenderad av Socialstyrelsen. BBiC, säkerställer att utredningarna innehåller adekvat information samt att. dels tillför den utredningen material som ligger till grund för planeringen av behandlingen.

BBIC är ett registerat varumärke och BBIC-material så som publikationer, utbildningsmaterial och dokumentationsstöd är skyddat av upphovsrättslagen. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal Socialstyrelsen har tagit fram detta stöd för yrkesintroduktion, som ett komplement till lokala introduktionsinsatser som arbetsplatsintroduktion och kommunala eller regionala introduktionskurser.

SOCIALSTYRELSEN. Utlåtande Journaler/bakgrundsmaterial som använts. Ange vilket material som använts i framtagandet av detta utlåtande. □ Resultat 

För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal Socialstyrelsen har tagit fram detta stöd för yrkesintroduktion, som ett komplement till lokala introduktionsinsatser som arbetsplatsintroduktion och kommunala eller regionala introduktionskurser. Stödet kompletterar och förbereder även för den grundutbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som kommuner med BBIC-licens erbjuder. Barns behov i centrum (BBIC) Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar.

Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, regional och lokal nivå. Den vänder sig främst till socialsekreterare och 

Socialstyrelsen bbic material

Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.

Socialstyrelsen bbic material

Rapporten bygger bland annat på dokumentanalys av BBIC-material och intervjuer med barn och unga som är placerade i vård. SOCIALSTYRELSEN Journaler/bakgrundsmaterial som använts Ange vilket material som använts i framtagandet av detta utlåtande Resultat från hälsoundersökning av barnets sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa, alternativt av läkare enligt lokal överenskommelse Förlossningsjournal (FV 2) (Socialstyrelsen, 2008; Socialstyrelsen, 2006b). Nationellt, BBIC har således sin grund i det engelska systemet ICS och har sedan utvecklats och implementerats efter svensk lagstiftning och praxis med hjälp av socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006).
Konsult marknadsföring sociala medier

Licensavtal med Socialstyrelsen – BBIC. (barns behov i centrum) fråga om utbildning och material samt kommunernas åtagande.

Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, regional och lokal nivå. Den vänder sig främst till socialsekreterare och  Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska Socialstyrelsen har utvecklat ett stödmaterial för kommunernas  av AB Rasmusson · Citerat av 41 — bland annat på dokumentanalys av BBIC-material och intervjuer med barn Socialstyrelsen driver sedan 1999 projektet Barns behov i centrum (BBIC). Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i centrum och beskriver grunderna i BBIC. Boken vänder sig i första hand till.
Aimovig biverkningarSOCIALSTYRELSEN Journaler/bakgrundsmaterial som använts Ange vilket material som använts i framtagandet av detta utlåtande Resultat från hälsoundersökning av barnets sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa, alternativt av läkare enligt lokal överenskommelse Förlossningsjournal (FV 2)

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.


Föregående 1 2 3 4 5

ligt BBIC. Socialstyrelsens BBIC-utbildning Socialstyrelsen erbjuder utbildning av lokala BBIC-utbildare. Socialstyrelsens utbild-ningsmaterial redogör för grunderna i BBIC och arbetet enligt BBIC-systemet. Utbildnings-materialet kan sedan användas för utbildningen av handläggare och andra personer som ska använda BBIC i det dagliga arbetet.

). BBIC bygger på tre utgångspunkter; barnets behov, föräldrarnas förmåga och familj och miljö.