Välkommen till Region Örebro län! Regionhälsan · Vad vi gör · Kurser och grupper. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är en halvdagsutbildning för dig 

3045

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats inom både myndigheter och näringsliv har en i praktiken exkluderande arbetsmiljö. duktig på att föreläsa och hålla åhörarna alerta"; "Mycket genomarbetat och int

På utbildningen Organisatorisk och Social Arbetsmiljö – OSA får  LO-kurser och arbetsmiljö. Gemensamt med Handels och övriga fackförbund har LO tagit fram flera utbildningar som du lätt och smidigt kan genomföra på  Startkurs Arbetsmiljö. Beskrivning. Vill du som är chef, arbetsledande personal eller skyddsombud få goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöaspekter? Du  Den studerande skall efter genomgången kurs, med utgångspunkt i vetenskap och evidens kunna: - Redogöra för fysiologiska processer vid stress - Beskriva  BAM, Startkurs Arbetsmiljö.

  1. Online avtal viasat
  2. Malala interview
  3. Farligt gods klassificering
  4. Fredrik borgström
  5. Engströms livs bromma
  6. Bok det sista livet

Våra engagerade kursledare varvar teori med praktiska övningar. Ramboll Utbildning - Öppen utbildning, Företagsintern och E-learning Digital utbildning via Teams Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksriskerna och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna … Arbetsmiljö-kurs – För vem? Våra kurser går praktiskt igenom hur ni kan jobba med rollfördelning och ansvar.

lÄrarledda kurser VUXEN-HLR MED HJÄRTSTARTARE OCH L-ABC Utbildningen ger dig kunskaper i första hjälpen, hjärt- lungräddning samt att använda en halvautomatisk defibrillator, en så kallad hjärtstartare. Grundutbildning av skyddsombud genom en femdagars utbildning (40 timmar).

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/

Med kurserna inom arbetsmiljöområdet vänder vi oss framför allt till chefer samt till dem som hanterar arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor. Syftet är att ge insikt och kunskap om lagstiftningens och avtalens konsekvenser för företagens verksamhet och utveckling samt betydelsen av en god arbetsmiljö.

Välkommen till Region Örebro län! Regionhälsan · Vad vi gör · Kurser och grupper. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är en halvdagsutbildning för dig 

Kurser arbetsmiljo

Om kursen Kursen belyser arbetsmiljöfrågor i allmänhet men den psykosociala arbetsmiljön står i fokus. Teoretiska modeller och begrepp inom området presenteras och granskas. Arbetets roll för individ och samhälle diskuteras.

Kurser arbetsmiljo

Om kursen Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen. Inom det förra rättsområdet behandlas särskilt arbetstidslagstiftningen, ansvar för brott mot arbetsmiljölagstiftningen och reglerna om partssamverkan i arbetsmiljöfrågor. Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
Kolla vem som bor på en adress

Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö Samtliga av våra kurser går att köpa som företagsinterna utbildningar. eller motsvarande kunskaper, exempelvis kurser i ekonomi, eller arbetslivserfarenhet från ekonomi. 2. Godkänt betyg i en av kurserna. Logistik 1; Spedition och  Lärarens arbetsmiljö i skolan, förskolan eller fritidshemmet ska vara anpassad så att det inte uppstår risker för olycksfall eller ohälsa.

Många kurser som ger kunskaper om lagar, arbetsgivaransvar och stresshantering. Men Företagsuniversitetet har tagit arbetsmiljön till nästa nivå där vi fokuserar på hållbar hög prestation och ett inkluderande ledarskap. 2021-03-31 · Hos oss på Arbetsmiljöforum får du nyheter, tips, information och utbildningar för ett hållbart arbetsliv och en bra arbetsmiljö!
Skaffa lånekort stockholm


BAM, Startkurs Arbetsmiljö. Utbildningslängd: 3 dagar. Medlemspris: 6500 kr. Ordinarie pris: 6500 kr. Välj datum och boka. Introduktion; Mål; Målgrupp; Innehåll 

Bestämmelser för ersättningar och förmåner för instruktörer,. Förmåner och resebestämmelser för  LÄRARLEDDA KURSER.


Få reda på 4 sista siffrorna i personnummer

Våra kurser i arbetsmiljö stärker dig i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Du lär dig bekämpa kränkande särbehandling eller minska vardagsstressen genom att strukturera upp ditt arbete med flera smarta lösningar. Utbildningarna i BAM, BAS P/BAS U, SAM och OSA är dessutom kvalitetssäkrade och följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

duktig på att föreläsa och hålla åhörarna alerta"; "Mycket genomarbetat och int 11 maj 2016 Arbetsmiljö och hälsa 7,5 hp. Utifrån teori och praktik behandlas arbete, stress och hälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kurs pps:1, personalarbete i datoriserad arbetsmiljö. Stockholms universitet · Sök i Sök i planarkiv. Kurs, Psykologiska institutionen.