Överförmyndarnämnden I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden arbetar med att rekrytera, välja och föreslå gode män, även för ensamkommande barn, förvaltare, särskilt förordnade förmyndare och medförmyndare.

1775

Hagfors Hammarö Karlskoga Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Åmål Årjäng

Nämnden arbetar för både barn och vuxna. Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på sidan. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här. Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten. 2010 Styrdokument 1 (7) -08 19 Fastställd av: KF 2010-11 23, § 144 Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Karlskoga, Degerfors, Storfors, Kristinehamns och Distriktet ligger i Kristinehamn, vid Vänern.

  1. Combine information in two columns in excel
  2. Excitation contraction coupling
  3. Skar mig på mandolin

Högsby kommun. Kyrkogatan 8. 579 80 Högsby. Telefon: 0491-290 00. E-post: kommun@hogsby.se Organisationsnummer: 212000-0688.

Som granskare kan en annan  Kristinehamn. Kumla. Kungsbacka.

Gullspångs kommun gränsar i norr till Kristinehamns kommun i Värmlands län, Överförmyndarnämnden, S, Ann-Christin Erlandsson, C, Roland Karlsson.

Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn. Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer.

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till? Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående 

Overformyndarnamnden kristinehamn

Mejl: kommunen@kristinehamn.se.

Overformyndarnamnden kristinehamn

Östra Värmlands Överförmyndarnämnd, Kristinehamns kommun, 681 84 Kristinehamn, E-post: ofn@kristinehamn.se Telefon: 0550-869 90, Tfntid: mån-tors 10-12 Kommunens hemsida: www.degerfors.se. DOROTEA Överförmyndaren, 917 81 DOROTEA, Telefon: 0942-141 79, Tfntid: 08.00-16.30 Fax: 0942-140 01, Kommunens hemsida: www.dorotea.se overformyndarnamnden Telefon Fax Telefontider Kristinehamns kommun 90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd Besöksadress 681 84 Kristinehamn @kristinehamn.se 0550-869 90 0550-382 52 Måndag-Torsdag 10.00-12.00 Webbadress Organisationsnr Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn www.kristinehamn.se 212000-1868 Den kommungemensamma överförmyndarnämnden fungerar bra. Det konstaterar länsstyrelsen som gjort en inspektion. Överförmyndarnämnden.
Vad kostar det att värma upp ett hus med el

Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare.

1 jan 2017 Ärendet har varit uppe på överförmyndarnämnden och frågan hanterades på kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-23.
Ytong blåbetong


Information och blanketter. Här finns information och blanketter för både förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer med flera.

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors har en gemensam nämnd · Stöd vid funktionsnedsättning. För dig som  Överförmyndarnämnden (gemensam).


Leukemia symptoms

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden har ansvar för kontroll av förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med kontrollen är att förhindra att minderåriga, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalken.

Kyrkogatan 8. 579 80 Högsby. Telefon: 0491-290 00. E-post: kommun@hogsby.se Organisationsnummer: 212000-0688. Synpunkter och klagomål En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Överförmyndarnämndens arbete styrs av bestämmelserna i föräldrabalken och deras uppgift är att se till att personer, som inte själva kan ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter och skyldigheter, får stöd och hjälp.