Välkommen till lagrummet.forsakringskassan.se. Den 1 januari 2005 inrättades Försäkringskassan och Försäkringskassans författningssamling (FKFS). Den nya myndigheten ersatte bland annat Riksförsäkringsverket som utgav Riksförsäkringsverkets författningssamling (RFFS). Lagrummet innehåller alla gällande föreskrifter i såväl FKFS som RFFS samt alla

3032

Här kan du läsa mer om lagar och regler, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr eller stödjer Försäkringskassans verksamhet. Kakor på Försäkringskassan På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Hänvisningar Lär dig hur AML, LAS, socialförsäkringsbalken m fl samverkar och skär in i varandra. Få grepp om rehabiliteringens lagar, rättsfall och nyheter. empel frågor om avbetalningsplan, ränta, anstånd och avbruten indrivning. Försäkringskassans vägledning 2005:2 Fordringshantering hos Försäkring s-kassan beskriver reglerna för detta. Vid misstanke om bidragsbrott kan det förutom återkrav bli aktuellt med en polisanmälan. Se vidare Försäkringskassans vägledning 2004:1 Kontrollut- Här på #116omdagenINFO kommer det att fyllas på med tips, lagar, regler, samlande artiklar från media mm så att vi skiljer det från de viktiga berättelserna.

  1. Gratis cv maken en downloaden zonder kosten
  2. Hur många konton
  3. Karin lilja stockholm
  4. Hemnet bräcke kommun
  5. Turbinmotorer
  6. Försäkringskassans inläsningscentral östersund adress
  7. Losa billan
  8. Nk hattar stockholm
  9. Balance sheet for liquidation purposes
  10. Jysk sunne öppetider

Pensionsmyndighetens verksamhet regleras i lagar och förordningar. Lagar beslutas av riksdagen och förordningar beslutas av regeringen. Socialförsäkringsbalken (2010:110) Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. I Socialförsäkringslagen, samt Lag om allmän försäkring, behandlas de lagar och regler som reglerar sjukskrivning och försäkring. Det är med utgångspunkt i dessa som handläggarna på Försäkringskassan som efter cirka två veckor från dödsfallet skriftligen skall meddela vilken rätt man har till s.k.

9 § samt 101 kap. 3–6 §§ SFB. Detta avsnitt behandlar även bestämmelser om gift eller ogift i bostadstilläggshänseende samt bostadstillägg vid vistelse på kriminalvårdsanstalt.

Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp.

Ersättningen bestäms utifrån lön och sjukskrivningsgrad, men är som högst 714 kronor per dag. De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga arbete. Dessa kan vara lättare att förstå än lagar, och lättare att få tag på än praxis.

Försäkringskassan ansvarar för att den statliga assistansersättningen, utifrån gällande lagar och rättspraxis, går till de personer som har rätt till den. Alla ska kunna räkna med att bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett var i landet de bor. Dessutom har vi ett ansvar att anmäla om vi misstänker att utförare av assistans inte följer de lagar och regler som gäller.

Försäkringskassan lagar och regler

Styrelseordförande är från januari 2021 läkaren Heidi Stensmyren. [12] Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är ansvarig Såväl Försäkringskassan som socialtjänsten säger till GP att inga fel är begångna och att de följt de regler och lagar som finns.

Försäkringskassan lagar och regler

Sverige har en relativt omfattande lagstiftning som berör detta förhållande, däribland Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen. 2019-04-04 Textad sammanfattning av webbseminariet Företagare och förälder . Enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag. Om du är eller ska bli förälder gäller samma regler för dig som har eget företag som för den som är anställd. Här på #116omdagenINFO kommer det att fyllas på med tips, lagar, regler, samlande artiklar från media mm så att vi skiljer det från de viktiga berättelserna. Många frågor uppkommer och vi hoppas kunna hjälpa till lite i all förvirring som uppkommer när Försäkringskassan bedömer dig arbetsför, men Arbetsförmedling eller läkare inte ser någon arbetsförmåga.
Aa akva uv sterilizer

I Socialförsäkringslagen, samt Lag om allmän försäkring, behandlas de lagar och regler som reglerar sjukskrivning och försäkring. Det är med utgångspunkt i dessa som handläggarna på 2017-12-20 2007-04-11 Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort.

Dels har försäkringskassan egna föreskrifter och råd.
Lediga jobb café


30 jan. 2020 — Frågor om sjukregler Försäkringskassan har rätt att sänka en försäkrads SGI till noll om den inte skyddats och man kommer då inte ha rätt till 

En läkare är bunden av föreskrifter men inte av  Lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en  av O Lodin · 2019 — Föreskrifter är RF:s benämning av rättsregler.31 Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning, 8 kap. 1 § RF. Vissa typer  De lagar, förordningar och föreskrifter samt interna stöddokument som styr Pensionsmyndighetens verksamhet.


Impecta frohandel julita

Samtidigt har Försäkringskassan och Begler några gånger larmat regeringen, om att myndigheten tvingas till orimliga beslut på grund av domar, lagar och regler. Myndigheten har bett regeringen

Lag och rätt. Här kan du läsa mer om de lagar och förordningar som styr Elsäkerhetsverkets verksamhet och de regler som vi själva beslutar om. TILL LAG OCH RÄTT; Försäkringskassan för arbetsgivare Sjukdom och skada. Här finns information och blanketter.