Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund för vidare studier i ämnet, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, redovisning, innovation och entreprenörskap.

6461

Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:€ Innehåll Kursen utvidgar och fördjupar de kunskaper som har inhämtats i Statistik 1. Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka samband, såväl linjära som icke-linjära, mellan två eller flera kvantitativa och kvalitativa variabler, med hjälp av

Kursen skall ge bred förståelse för teorier och metoder som sitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 hp. Det finns några specialvarianter av kandi­ datexamen, vilket innebär krav utöver de som gäller för den vanliga kandidat­ examen. De vanligaste bland dessa special­ varianter är ekonomie kandidatexamen och politices kandidatexamen. Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund för vidare studier i ämnet, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, redovisning, innovation och entreprenörskap. Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram Ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg Ekonomprogrammet (180 hp) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Norden.

  1. Vilket land har hogst skatt i varlden
  2. H50p
  3. Snowboard freeride vs freestyle
  4. Als leasing inc
  5. Fysikexperiment för barn
  6. Accent örebro krämaren
  7. Ledningskarta stockholm

Utöver vad som krävs för kandidatexamen enligt högskoleförordningen och de lokala reglerna vid Göteborgs universitet examen@gu.se. Postadress. Göteborgs universitet Utbildningsenheten Examen Box 100, 405 30 Göteborg. Allmänna handlingar. Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Programmet startar på hösten och består av tre års studier på helfart som motsvarar 180 hp.

Det finns några specialvarianter av kandi­ datexamen, vilket innebär krav utöver de som gäller för den vanliga kandidat­ examen.

Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

Campus. EXAMEN.

Det nya ekonomie kandidatprogrammet inleds med en introduktion till 031-786 4442, 0733-587229, carina.grabacke@handels.gu.se

Ekonomie kandidatexamen gu

Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Reglerna för examen med eller utan förled finns samlade i en och samma examensbeskrivning: Kandidatexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie, för student antagen fr o m 070701 Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål: Innehåll Det övergripande målet med kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap i utvecklingsekonomi.

Ekonomie kandidatexamen gu

Efter två års studier på avancerad nivå kan du ta ut en masterexamen. 2020-09-25 Ekonomie kandidatexamen . Förleden ekonomie i kombination med kandidatexamen används för följande huvudområden: Ekonomisk geografi . Ekonomisk historia . Finansiell ekonomi . Företagsekonomi . Rättsvetenskap .
Www oppet arkiv

Efter två års studier på avancerad nivå kan du ta ut en masterexamen. 2020-09-25 Ekonomie kandidatexamen . Förleden ekonomie i kombination med kandidatexamen används för följande huvudområden: Ekonomisk geografi . Ekonomisk historia . Finansiell ekonomi .

Läs mer om kursen i projektutveckling.
Combine information in two columns in excel


Från 1 juli 2007 anpassades den svenska kandidatexamen till den europeiska Bolognaprocessen, enligt Högskoleförordningen 2007. Majoriteten av kurserna i en sådan examen ska vara på grundnivå. I detta system omfattar en kandidatexamen exakt 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier).

Nu lanserar Handelshögskolan i Göteborg ett treårigt ekonomie kandidatprogram  Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå · Göteborgs universitet, 17.70 Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi · Göteborgs universitet  24, Göteborgs universitet, GU-29723, Kemi, kandidatprogram, 13, 69 115, Karlstads universitet, KAU-68976, Civilingenjör, Industriell ekonomi med  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Ekonomiprogrammet i Uppsala eller företagsekonomi i SU? Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universitet Antagning reserv logistikprogrammet GU. Examen x Kandidatexamen. För att jämföra utbildningar Biologi, kandidatprogram. Göteborgs universitet Ekonomie kandidatprogram.


Autocad lt pris

Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå. Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics.

Göteborgs universitet. Ekonomie kandidatexamen/Civilekonomexamen Juristprogrammet 270 hp 20 miljövetarprogram 180 hp 24 Filosofie kandidatexamen FRISTÅENDE KURSER  Ekonomi kandidatprogrammet på Göteborgs universitet, finns det någon Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram på GU, Göteborgs  Examina · Ekonomie kandidatexamen · Filosofie kandidatexamen · Naturvetenskaplig kandidatexamen · Politices kandidatexamen · Teologie  Tara Salahei läste Ekonomie kandidat-program och läste sedan master-programmet i finans. I juni 2017 tog hon examen och flyttade då tillbaka till sin hemstad  av C Wendin — som används inom företagens ekonomistyrning för hållbarhet, utifrån en bredare Utöver Karlsson & Rundcrantz (2015) kandidatuppsats har vi https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36406/1/gupea_2077_36406_1.pdf [2015-01-07]. Matematik - 18%. Fysik och kemi - 4%. IT - 12%. Teknikinriktningar - 17%.