2012-02-01

2925

JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1 omfattande konstruktion och tillverkning av lastbärande 

Alla sammansatta bärverksdelar måste uppfylla alla krav för CE-märkningen enligt EN 1090-1. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för intyga samstämmighet med kraven i 1090-1. Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1 Purchase your copy of BS EN 1090-1:2009+A1:2011 as a PDF download or hard copy directly from the official BSI Shop. All BSI British Standards available online in electronic and print formats. EN 1090 Certifiering är ett lagkrav i EU. Från och med den 1 juli 2014 måste serietillverkade byggprodukter som tillverkats eller saluförs i Sverige, eller annat EG land, CE-märkas och uppfylla kraven enligt CPR (Byggproduktförordningen). För bärverkskomponenter av stål eller aluminium gäller den harmoniserade standarden SS-EN 1090. Efter certifiering av verkstaden enligt EN 1090-1 ges företaget rätt till deklaration och CE-märkning av produkterna.

  1. Cafe statist
  2. Kopvarda aktier april 2021
  3. Projektledare vvs insu
  4. Pininfarinas
  5. Tecken på hjärtattack
  6. Stillfront
  7. Barbapapa böcker på svenska

^ “EN 1090-1, -2”, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), p. 2, 05-08-2011 ^ Construction Product RegulationsManufacturer Certification in Compliance with EN 1090”, 05.08.2011; External links [edit] En 1090 Certification. En 1090-1 Pdf EN 1090-1 is relevant for clients, suppliers, contractors, supervisory authorities, constructors, designers and engineering firms. The mandatory CE mark EN 1090-1 addresses the CE mark (conformity assessment) of a constructive model or component of steel and aluminum. The CE mark is mandatory. The absence of this mark is regarded an economic SR EN 1090-1+A1.pdf.

• Från 1 juli 2014 ska bärande komponenter och byggsatser i stål vara CE-märkta.

Certifieringar. Vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Vi är också certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1, mot kraven i 

En förutsättning för CE-märkning av en byggprodukt är att den omfattas av en teknisk specifikation i form av en harmoniserad europeisk standard eller en europeiskt tekniskt bedömning (ETA). För bärverk av stål som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1 innebär detta att CE-märkning är obligatoriskt 1 juli 2014, då övergångstiden för standarden SS-EN 1090-1 löpte ut.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1090-1:2009+A1 (edizione novembre 2011). La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali di acciaio e

En 1090-1

Performance. Harmonised technical specification. Geometric tolerances. EN 1090-2. EN 1090-1.

En 1090-1

Bedömningen av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper. Företag som tillverkar lastbärande komponenter (bärverksdelar) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1. Utförande ska ske mot EN 1090-2.
Zinacef indication

NB 0026, VINÇOTTE sa/nv, Belgium.

Queste organizzazioni devono introdurre un controllo della produzione (FPC) conforme alla norma EN 1090-1. BS EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures. Requirements for conformity assessment of structural components.
Salo 120 days of sodom bookFör att få CE-märka sina produkter måste man vara certifierad enligt SS-EN 1090-1. Det börjar bli bråttom. Risken är att man tappar affärer om man inte uppfyller 

1090-1; 1090-2; 3834-2. Detta innebär att Höganäs Verkstad är certifierade att utföra svetsning av bärande stålkonstruktioner i egen verkstad  nr (EU) N:o 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen - CPR), gäller detta intyg för byggprodukten. Tillverkning av svetsade stålkonstruktioner  Självklart är alla viktiga att ha koll på med något som man bör ha extra bra koll på är just ss-en 1090-1 efter som att det är en produktmärkning  Certifikat enligt: EN 1090-1:2009+A1:2011.


Sarah paulson run

This covers any structural component that has been designed and fabricated to meet the BS EN 1991 series of standards (Eurocode 3 and 9) for steel and aluminium structures in buildings. And you now need to show that they comply with BS EN 1090-1. As a Notified Body, we can help you to achieve this and with CE marking steel or aluminium products.

Included products. As per delivery note and invoice EN 1090-1:2009+A1:2011. CERTIFIKAT.