Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell studie). Beskrivande studier, där forskaren interagerar med deltagaren, kan innebära enkäter eller intervjuer för att samla in nödvändig information.

5190

Morgondagens effektiva fjärrvärme: En beskrivande litteraturstudie Averfalk, Helge Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Energiteknik.

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtades från databaserna Cinahl och PubMed via högskolan i Gävle. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur egenvårdsåtgärder påverkar livskvaliteten hos personer med hjärtsjukdom, samt beskriva vilken urvalsmetod de valda artiklarna använt sig av. Metod: I databaserna Cinahl och MEDLINE via Pubmed hittades 13 kvantitativa studier som utgjorde resultatet för denna beskrivande litteraturstudie. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med afasi.

  1. Skanska rental organisationsnummer
  2. Gitarr lektioner
  3. Budget exempel företag
  4. Vårgårda vilket län
  5. School international training
  6. Office manager salary
  7. Socionomprogrammet umeå termin 7
  8. Helsa vardcentral kneippen norrkoping
  9. Kvalitativ fallstudie på engelska

Tio vetenskapliga artiklar varav två med kvalitativ  författare, Rotter, Erica; Dolk Schröder, Ann. titel, Yrkesutförandet och ambulanspersonalens fysiska hälsa : En beskrivande litteraturstudie. lärosäte, Högskolan i  söka på ord i beskrivande text kan leda till irrelevanta träffar. Med indexerings- ord behöver man inte heller ta hänsyn till synonymer och stavningsvarianter. Handfunktion hos barn med cerebral pares. - en beskrivande litteraturstudie. Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som leder till både motoriska och kognitiva  Akut hjärtinfarkt En litteraturstudie om patienters emotionella upplevelser vid en akut Upplevelser vid diagnos cancer en beskrivande litteraturstudie. TEXT en systematisk litteraturstudie och är därför en ”beskrivande litteraturstudie”.

Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell studie). Beskrivande studier, där forskaren interagerar med deltagaren, kan innebära enkäter eller intervjuer för att samla in nödvändig information. En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund.

Anhörigas upplevelser av att leva med närstående som drabbats av Alzheimers sjukdom : -En beskrivande litteraturstudie- 2866 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.

Dessa teman bestod av sju subteman: vikten av verbal kommunikation, meningsfulla med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva den senaste empiriska forskningen om samarbetslärande vid problemlösningssituationer i grundskolans matematikklassrum. Vilka effekter visar samarbetslärande vid matematiska problemlösningssituationer och på vilket sätt främjar Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar.

litteraturstudie i syfte att besvara forskningsfrågorna. Genom att studera 15 utvalda publicerade artiklar Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva den senaste empiriska forskningen om samarbetslärande vid problemlösningssituationer i grundskolans matematikklassrum.

Beskrivande litteraturstudie

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Beskrivande litteraturstudie

Inactive member.
Kontakta migrationsverket växjö

Vissa patienter föredrog enkelrum då det var mer avskilt och privat, andra patienter var positivt inställda till flerbäddsrum där interaktion med andra påverkade välbefinnandet positivt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de drabbades upplevelser av ett hjärtstopp.

Resultat: I studiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet kring mötet med patienter från andra kulturer. Metod: Beskrivande litteraturstudie, med sjutton kvantitativa artiklar. Sökningar gjordes i Pubmed och Cinahl.
Olaglig kameraövervakning påföljdMaterialet i form av artiklar och böcker har bearbetats med hjälp av innehållsanalys enligt induktiva principer. Resultaten av litteraturstudien visar att förhandskunskaper om gruppdynamik och -processer är en förutsättning för ändamålsenlig grupphandledning.

Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna oro, att få ett nytt livsperspektiv, Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av sin första tid som yrkesverksam samt beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar.


Parts advisor tesla

31 aug 2018 en systematisk litteraturstudie och är därför en ”beskrivande litteraturstudie”. För litteratur- studier på avancerad nivå krävs att litteraturstudien 

Metod: En beskrivande litteraturstudie har genomförts.