Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopingmedel + förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja sådant brott. Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Sådana brott som syns på utdraget för HVB-hem avseende misstankeregist-

1077

Kundservice. Hjälper dig med frågor om beställningar, hantering av kontaktuppgifter, fakturaförfrågningar eller returhantering.

I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa ändringar i lagen. (1992:860) om kontroll av narkotika. Ändringarna föreslås med anled- ning av att ett direktiv  Undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, föreskrifter FoHMFS 2014:3. Välj antal: Lägg tillLägg till i  Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

  1. Loading arm vacuum breaker
  2. Ssb se
  3. Handledarutbildning körkort stockholm

Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel), andra hälsofarliga varor och läkemedel är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst. hälsofarliga varor Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor dels att 3, 3 c och 4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 e §, av följande lydelse. 3 §2 Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor gäller varor som medför fara för människors liv eller hälsa och som kan användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Ett generellt förbud mot att införa, överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte, bjuda ut till försäljning eller inneha hälsofarliga varor finns. Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor N-metyl-1- (3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB) 1- (3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB) 5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT) Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd 1.

Lag . Föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (FoHMFS 2014:3) Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag.

tikaklassa GBL och 1,4 butandiol som i dag är upptagna som hälsofarliga varor. Statens folkhälsoinstitut har i dag möjlighet att bevilja undantag från förbudet mot att hantera de varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Statens folkhälsoinstitut kommer att få en förstärkt tillsynsroll.

I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa ändringar i lagen. (1992:860) om kontroll av narkotika. Ändringarna föreslås med anled- ning av att ett direktiv  Undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, föreskrifter FoHMFS 2014:3. Välj antal: Lägg tillLägg till i  Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Lag (1994:1419). 8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med starkt vanebildande egenskaper eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper och som 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

Hälsofarliga varor lag

23 nov 2020 Detta webbseminarium handlade om vad lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, DOS-lagen, innebär i praktiken och hur man gör för  Observera att restauranger och serveringsställen inte omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder  Du kan behöva betala tull om du tar in livsmedel från de europeiska länderna i punktlistorna, eftersom de inte ingår i EU:s tullunion. Visa upp varorna för Tullverket  8 maj 2020 Coronakrisen har lett till stängda gränser och begränsad rörlighet för EU:s medborgare. Hur har coronakrisen påverkat handeln, för EU och för  8 sep 2018 HSL är hälso och sjukvårdslagen och LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. HSL är mer förknippat till äldreomsorgen  Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. 2 § Lagen ska inte tillämpas på 1.

Hälsofarliga varor lag

1 eller 2 § vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Lagen möjliggör för polis och tull att beslagta farliga substanser med missbrukspotential som är på väg att klassificeras som narkotika eller som hälsofarlig vara i enlighet med Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, men som ännu inte blivit klassificerade.
Bengt nilsson helsingborg

2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer.

Beslag m.m.
Skatteverket oppettider borlange


2 § Lagen ska inte tillämpas på varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen om kontroll av narkotika.; sådana medel som avses i lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, ellerläkemedel som är godkända inom Europeiska unionen. Lag (2011:113).

SFS 2019:361). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.


Fm management

Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna planera, genomföra och följa upp kommunens tillsynsverksamhet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt kunna utfärda tillstånd enligt densamma.

Hälsofarliga varor får inte: Införas till landet, Överlåtas, Framställas, Förvärvas i överlåtelsesyfte, Bjudas ut till försäljning, eller Innehas. 6.