Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Anmälan & antagning. Ditt utbildningstillfälle från antagning.se. Start Vårterminen 2020.

2951

Palliativ vård tillgodoser fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Den ska också ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienter och närstående.

omsorg, slutenvård eller Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom teamet får en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede. Ytterst är syftet att bidra till kunskapsspridning så att den som är obotligt sjuk i Sverige kan få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till. Palliativt centrum för samskapad vård bedriver klinisk utveckling, folkbildning, forskning och utbildning inom palliativ vård med utgångspunkt i Kronobergs län. Vårt mål är att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare. Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård” kommer att ge dig en yrkeshögskolexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser inom palliativ vård Yh-utbildning Distans Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård” kommer att ge dig en yrkeshögskolexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser inom palliativ vård Yh-utbildning Distans I denna kurs får du ökade kunskaper om livshotande sjukdomar, till exempel cancer. Men, framförallt får du veta hur man kan lindra symtom som till exempel  Efter utbildningen kan du ge omsorg och vård i livets slutskede utifrån patienten och dess närståendes behov och önskemål. Du kommunicerar och bemöter utifrån  Vi erbjuder till kommuner kompetenshöjande utbildningar i palliativ vård för personal på särskilda boenden eller i hemsjukvård, enl ett beprövat och uppskattat.

  1. Konditorutbildning utan erfarenhet
  2. Diablo 2 essence

Palliativ vård – Utbildningen ger fördjupande kunskaper om att ge vård till personer med obotlig/livshotande sjukdom och specifik omvårdnad vid Covid -19. Att möta människor i livets slutskede ställer stora krav på dig som arbetar inom vård- och omsorg. Det är viktigt att ha kunskap om palliativ vård utifrån den palliativa Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov. Detta sker i samråd med patienter, närstående och familj. Du samarbetar i team med andra professioner kring patientens vård. Det här är en kompetens som efterfrågas inom många olika vårdmiljöer. Specialistundersköterska Palliativ vård - Distans.

"Palliativ vård och omsorg för äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Programmet tar bl.a.

Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens för vård i livets slutskede. Läs mer på 

7,5 hp; Distans; Avancerad nivå; Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap; Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle  Du har efter avslutad utbildning kompetenser i att ge personcentrerad vård och omsorg vid multisjuka/ svårt sjuka personer och palliativ vård. Är du undersköterska och vill specialisera dig inom palliativ vård?

5 nov 2020 ST-läkare -utbildningen uppfyller del av delmål b5 enligt SOSFS 2015:8. Genomförd web-baserad utbildning i allmän palliativ vård, aktivt 

Palliativ vard utbildning

I denna kurs får du lära dig vård och omsorgsåtgärder vid vård i livets slutskede. Här ingår symtomlindring, kost och  Vi bedriver utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning inom palliativ vård. Vi fokuserar på att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av  Förväntade studieresultat. Efter genomgången kurs ska studenten kunna.

Palliativ vard utbildning

Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en  Utbildning i palliativ vård. Ljusdal, som första kommun i Gävleborgs län, utbildar vårdpersonal i Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP. Webbutbildningar inom vård och besöksnäring — Nedan finner du utbildningar som kan höja dina vårdhygien och palliativ vård. Utbildning, Feb 19, 2020. Annette Alvariza, professor i palliativ vård berättar varför det behövs specialistsjuksköterskor. Sedan hösten 2019 ger Ersta Sköndal  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (pdf, 112 sidor) Utbildning. Utbildningsdagar palliativ vård hösten 2019 (1 sida) · Länsdag  Kurser i Vård- och omsorgsutbildningen 1500p.
Stockholm koordinater pokemon go

Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena. Äldreomsorg | Vård och omsorg | 2 timmar och 10 minuter . Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Beskrivning.

Syfte. Utbildningen ger ökad förståelse för hur läkemedel används i livets slutskede och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning. Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård vänder sig till dig som är intresserad av vidare forskning och det kan vara en förberedelse för forskarstudier.
Mikael eskilsson karlstad kommunPalliativ vård. 7,5 hp; Distans; Avancerad nivå; Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap; Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Ta del av den senaste forskningen och råd kring smärtlindring, hantering av svåra samtal och anhörigstöd. I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga. Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena.


Swedbank rekommendationer aktier

Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder. Samtliga utbildningar är kostnadsfritt tillgängliga.

Mer information. En grundläggande SK-kurs i Palliativ vård i livets slutskede som ges i Lund som riktar sig till ST-läkare Akutsjukvård, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård,  Den webbaserade utbildningen är en grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.