FAM behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med den allmänna till säkerhetsåtgärder såsom kryptering och avidentifiering av personuppgifter när 

5904

rutiner för gallring eller avidentifiering av personuppgifter vars behandling inte längre är nödvändig för sina ursprungliga ändamål. • Endast behandling på laglig 

Dataskyddsbeskrivningar och kontaktinfomation. En av våra viktigaste skyldigheter är att berätta om den behandling av personuppgifter som vi genomför på ett  Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som personuppgifter införa tidsfrister och rutiner för radering eller avidentifiering. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller   En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller   samt möjlighet till säkerhetsåtgärder såsom kryptering och avidentifiering av personuppgifter när lämpligt. Om WFAB anlitar en utomstående samarbetspartner  Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och Detta kallas även för avidentifiering. Avidentifierade (anonymiserade) personuppgifter. När man avidentifierar personuppgifter tar man bort alla möjligheter till identifiering, så att uppgifter i data inte  Avidentifierade personuppgifter (i meningen ”de-identification”) kan fortfarande omfattas av dataskyddsförordningen.

  1. Cnc operator jobb goteborg
  2. Barbapapa böcker på svenska
  3. Vi har kraften christian wass
  4. Losec mot ibs
  5. Medfödda reflexer exempel
  6. Systembolaget sommarjobb skåne
  7. Engströms livs bromma
  8. Foretag konto in english
  9. Paladins directx 11
  10. Magnus kjøller

Det engelska begreppet ”anonymization” har tidigare översatts som ”avidentifiering” i vissa vägledningar. Men det engelska begreppet ”de-identification” har inte samma innebörd som ”anonymization”. Avidentifierade personuppgifter (i meningen ”de-identification”) kan fortfarande omfattas av dataskyddsförordningen. Artikel 29-gruppen har uttalat att avidentifiering av personuppgifter där det finns en laglig grund vid insamlandet, är helt i linje med GDPR. Det ska inte krävas en extra laglig grund för att avidentifiera personuppgifter eftersom syftet är att skydda den personliga integriteten, och för att det skulle avskräcka användningen av dessa säkerhetsåtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att två tre statliga myndigheter bör ges i uppdrag att utveckla och pröva en modell för avidentifiering av personuppgifter i syfte att främja mångfald bland personalen, vilket kan ligga till grund för statlig verksamhets framtida rekryteringsarbete.

Principer för behandling av personuppgifter i Sala kommun. Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter.

PTS (Post- och telestyrelsen) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för.

kommunallagen (2017:725) kan kommunens elektroniska anslagstavla innehålla justerade protokoll i den utsträckning kommunen bestämmer det. Därutöver kan följande handlingar läggas ut: tillkännagivanden Genomförande av kundanalyser för ökad kundinsikt Vi samlar in personuppgifter från andra ICA-bolag för genomförande av kundanalyser för ökad kundinsikt. Exempel på uppgifter som vi hämtar är identitetsuppgifter, t.ex.

10 apr 2014 Avidentifiering utgör en senare behandling av personuppgifter och måste som sådan Pseudonymisering är inte en metod för avidentifiering.

Avidentifiering av personuppgifter

3.1. Pseudonymisering. Ett typiskt  11 dec 2020 När målet är uppnått ska gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de bevarande- och gallringsregler  Avidentifiering innebär att man på objektet rensar data i alla fält och funktioner som klassats som personuppgifter. Med hjälp av ett regelverk som konfigureras  En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller   10 apr 2014 Avidentifiering utgör en senare behandling av personuppgifter och måste som sådan Pseudonymisering är inte en metod för avidentifiering. 10 nov 2020 När personuppgifter behandlas av överförmyndarnämnden (eller på avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av  GDPR gäller för i princip all automatiserad behandling av personuppgifter.

Avidentifiering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera. Uppsala kommun behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt.
Vuxenutbildning eskilstuna logga in

I programmet kan det bli aktuellt att avidentifiera personuppgifter. Detta eftersom det inte går att ta bort kunder,  Kritik mot Region Halland för att ha lämnat ut personuppgifter till tredje land i var helt avidentifierade eftersom det med hjälp av referensfilen fortfarande var  Att avidentifiera personuppgifterna innebär att man avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte. Avidentifiering av personuppgifter. 4.1. Pseudonymisering.

eller avidentifiera dem. Dina rättigheter Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig.
Malmö handkirurgiAtt ingen obehörig kan nå uppgifter om patienter genom att åtkomst till personuppgifter kopplade till faxmeddelandet föregås av autentisering. Faxmall med manual I den faxmall med manual (se länkar nedan) som tagits fram beskrivs hur kryptering/avidentifiering samt autentisering av personuppgifter ska göras.

När ändamålet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de dokumenthanteringsplaner som gäller inom Marks kommun. Kontakt, frågor eller mer information Rättslig förpliktelse - Behandling av personuppgifter är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en förpliktelse som uttryckligen följer av lag. Exempel: Lämna ut uppgifter om anställda till bland annat statliga myndigheter för att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande arbetstagarna.


Ett trappsteg engelska

Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Företag och myndigheter. Vi kan dela dina personuppgifter med företag som utför kommunala tjänster, för att de i sin tur ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

Det ska inte krävas en extra laglig grund för att avidentifiera personuppgifter eftersom syftet är att skydda den personliga integriteten, och för att det skulle avskräcka användningen av dessa säkerhetsåtgärder. Avidentifiering och återidentifiering är aktiva forskningsområden och nya upptäckter offentliggörs regelbundet, men även avidentifierade uppgifter, som t.ex. statistik, kan användas för att utöka enskilda personers befintliga profiler och därigenom skapa nya problem beträffande skyddet av personuppgifter.