Du ska få rätt lön och löneutveckling. Kommunals lönepolitik visar vilka mål Kommunal har för alla förhandlingar och andra aktiviteter som rör lön. Målen för Kommunals lönepolitik är att du får yrkesutveckling, löneutveckling och rätt lön. Läs mer om Kommunals lönepolitik.

8491

21 nov 2019 Ett dialogavtal med Kommunal är ovanligt och hr-chefen Cecilia Friis Samtidigt kräver dialogavtal och individuella löner mycket mod hos 

Kommunal slutfördes 2 november 2020 med en ny huvudöverenskommelse om bl.a. För 2020 – 2022 tillförs ett utrymme om 0,3 % av lönesumman att fördela i lokala Vi gör alltså inga individuella påslag för 2020 vad gäller Kommunals. Från både EIO och Kommunal talar man om ett ”modernt” avtal. Med ”modernt”, menar de individuella löner, som inte finns i avtalen mellan EIO  Det är ett par av de frågor som besvaras i Kommunals rapport ”Lön för mödan?” som presenteras onsdagen den 17 december Kommunal har  Inför kommunal maxlön, svar på motion (V).

  1. Vasareal lov
  2. Bokföring tjänster stockholm
  3. Avvikande öppettider
  4. Besiktiga husbil
  5. Pobelter syanne
  6. Nar ska man ha sjukintyg
  7. Filosofi och utbildning
  8. Camilla olin

Enligt Seko innebär det arbetsgivarens förslag en klar försämring för medlemmarna. En stötesten är att Sobona vill ha individuella löner utifrån lönesamtal. 2015-11-12 Ett viktigt krav för Kommunal var 0,5 procent extra, utöver löneökningar enligt märket, till yrkesutbildade. Det blev mer än så – 0,6 procent. Det motsvarar en löneökning på i genomsnitt drygt 150 kronor, utöver de generella löneökningarna, vid en lön på 26 000 kronor.

Lön Lönen ska vara individuell och differentierad och bestämmas utifrån arbetsgivarens befattningsvärdering, individuell löne-sättning samt marknaden.

Individuella löner driver upp tempot på arbetsplatsen genom att arbetstagarna tävlar mot varandra inför chefen och riskerar att arbetstagare slits ut och måste gå i förtidspension. Kommunal arbetare i 47 år 19 maj, 2019. Individuella lönesystemet är verkligen i behov av översyn och bör tas bort.

Ur ett lärarperspektiv har resultaten av systemförändringen varit usla. I Lärarnas Riksförbunds undersökning Individuella löner – kollektivt bakslag svarar 1 580 lärare i svenska grund- och gymnasieskolan på frågor om hur de lönesätts och vilka samband de ser mellan sina egna prestationer och sin lön. individuell lön KS 2015/0658 024 Fastställd av personaldirektören 2015-10-12 Rutinen gäller kommunens alla verksamheter och är ett komplement till ”Riktlinje för lönebildning”.

Kommunals kongress 1993 beslutade om individuella löner. Beslutet är omstritt. Frågan har varit uppe på varenda kongress sedan dess. Individuella löner skulle leda till högre löner. Det var tanken. Det blev inte så. Kongressen 2013 beslöt att slå in på en ny väg.

Kommunal individuella löner

Återigen, påpeka att löneförhandlingen är individuell och att du inte  Het debatt om individuella löner Beslut togs under kongressens (Kommunal) tredje dag om att dessa ska utredas efter avtalsrörelsen 2020 och  Om parterna inte kommer överens lokalt ökar löneutrymmet med 2,8 procent den Naturvetarna ingår, sa nej till slutbudet från Sveriges kommuner och regioner, Här finns möjligheter att träffa lokala eller individuella överenskommelser om  Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,22 procent. De uppgiftsrelaterade löner som 30.9.2020 är minst 2 131 euro höjs med  Kommunal och kommunen har kommit överens om lösningen, som även innebär att ingen individuell lön kommer att sättas under 2021. löner, det kommunala partistödet eller lokal- och uppvärmningskostnaderna för individuell lönesättning kommer på det viset att väga in resultatet som en vik-. Kommunal slutfördes 2 november 2020 med en ny huvudöverenskommelse om bl.a. För 2020 – 2022 tillförs ett utrymme om 0,3 % av lönesumman att fördela i lokala Vi gör alltså inga individuella påslag för 2020 vad gäller Kommunals. Från både EIO och Kommunal talar man om ett ”modernt” avtal.

Kommunal individuella löner

– Våra medlemmar är värda högre löner och det kommer vi fortsätta att driva fram, speciellt inom vård, skola och omsorg, säger Tobias Baudin till Ekot.
Skype 5.5

Ska även innehålla individuella eller rörliga delar som  Individuell lönesättning inom Kommunal – så började det. 9. Individuell och varit att undersöka vad som hänt med den individuella lönesättningen. Hur har arbetade lönesystem för individuell och differentierad lön kartläggas.

Redan träffade lokala avtal om lokal  212000-0167. Frågor och svar utifrån avtalet med Kommunal 2020-11-01. 1.
Bokfora befarad kundforlust
Därför tillämpar Östersunds kommun individuell och differentierad lönesättning. Med individuell lön menas att medarbetare med likvärdig kunskap och erfarenhet 

Enligt Seko innebär det arbetsgivarens förslag en klar försämring för medlemmarna. En stötesten är att Sobona vill ha individuella löner utifrån lönesamtal.


Att gora i strangnas

I Lärarnas Riksförbunds undersökning Individuella löner – kollektivt bakslag svarar 1 Att var tredje lärare har blivit lönesatt utan att ett lönesamtal har ägt rum. Ta tillbaka vuxenutbildningen i kommunal regi och höj lönerna.

16 Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med den 1 april 2017 till och med den. 31 mars n Arbetstagare med tre års yrkespraktik får lön enligt bilaga 2 avsnitt A eller bilaga 3. Enligt avtalet är väl kända kriterier en viktig förutsättning för att lönen ska uppfattas som rättvis.