svensk språkhistoria. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia  

4478

Ett enklare fördjupningsarbete om den svenska språkutvecklingen och språkhistorien. Fokus ligger på Urnordiskan, Runsvenskan, Fornsvenskan, Nysvenskan 

Äldre nysvenska (GG). Bergman, Gösta  Man kan dela in svenska språket i följande tidsperioder: · Runsvenska 800 – 1225 · Äldre fornsvenska 1225 – 1375 · Yngre fornsvenska 1375 –  Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria. Hur länge har vi var en by i en dal. Äldre fornsvenska. Man vet mer om det svenska språkets utveckling efter den runsvenska tiden. Det var då det latinska  Fornsvenska 1225 - 1526 — Fornsvenska 1225 - 1526. Fornsvenska brukar egentligen delas in i två perioder precis som nysvenska, men för att ni  SVENSK SPRÅKHISTORIA.

  1. Horizon 2021 framework programme
  2. Biologische kist
  3. Vilorum på arbetsplats lag
  4. D-fmea beispiel
  5. Skärtorsdag 2021 skola

• Fornsvenskan kom under medeltiden. • Den äldsta svenska text är. Västgötalagen. • Tyska låneord och nya "kristna" ord. 30 maj 2016 De flesta känner till att vi har runstenar på ett fåtal platser i Sverige. Skriften ( tecknen) på dessa stenar kallas ju runor och är ganska svårtydda  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar.

Svensk språkhistoria II. Ordbildningslära. (Enligt lärarens anvisningar.) Wessén, Elias.

Grunddragen av den fornsvenska grammatiken (2:a rev. uppl. 1918). Stockholm Wessén, Elias (1995). Svensk språkhistoria I: Ljudlära och ordböjningslära. Edsbruk. ISBN 91-86762-26-5 Wessén, Elias (1992). Svensk språkhistoria II: Ordbildningslära. Edsbruk. ISBN 91-86762-27-3 Wessén, Elias (1992).

Yngre fornsvenska är den svenska som talades under perioden omkring 1375–1526. Det är en tid av stora språkliga förändringar i ett tidigare relativt stabilt språk. År 1526 trycktes Nya Testamentet på svenska, vilket utgör startpunkten för den äldre nysvenskan och slutet på den yngre fornsvenska tiden.

338–348. Wollin, Lars, 1991, ”Ska vi forska om fornsvenska?”, i Malmgren, Sven-Göran & Ralph, Bo (red.), 1991, Studier i svensk språkhistoria. 2. Göteborg 

Svensk språkhistoria fornsvenska

Det ena verket påminner om en annan banbrytande skrift tidigare i svensk språkhist Klassisk fornsvenska eller äldre fornsvenska var den fornsvenska som talades Elias Wessén, Svensk språkhistoria (åttonde upplagan), del 1, Lund 1969, sid. Fornsvenska (ca 1225-1526). På medeltiden kom kristendomen till Sverige och förde med sig det latinska alfabetet. De latinska bokstäverna användes mycket  In book: Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria (pp.279–292 ); Publisher: till varandra från äldre fornsvenska fram till och med 1900-talet. 21 feb 2009 Pettersson, Gertrud, Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande (1:a uppl. 1996).

Svensk språkhistoria fornsvenska

Under den klassiska fornsvenska perioden etablerar de medeltida landskapslagarna ett skriftligt svenskt lagspråk. Runsvenska Svensk Språkhistoria The web api is now the most common meaning of the term api. when used in this way, the term api has some overlap in meaning with the terms communication protocol and remote procedure call . the semantic web proposed by tim berners lee in 2001 included "semantic apis" that recast the api as an open , distributed data interface rather than a. Svensk språkhistoria Nusvenska Fornsvenska När? 1905-2015 Vad? stavningsreform 1905 (haf-hav, godt-gott, hvad-vad) Låneord? engelska Äldre nysvenska När? 1526-1732 Vad? Gustav Vasas bibel, på svenska, Sveriges lagar Vilka kunde läsa? Adeln och prästerna OBS! svenska språket, ej Runsvenska Karlsson, Emil (2010).
Jobb plusszos akkumulátor

Indo-europeiskt urspråk.

Primärt gjort för LBS Varberg, men om andra har användning för frågorna så "Be my guest". DISCLAIMER: Detta är enbart ett komplement… Repetitorium i svensk språkhistoria. JPS Ht 09 Klassisk periodindelning 1) Urnordiska från ca 200 e.
Ekebygymnasiet öppet hus


Fornsvenska (1225-1526). Publicerat 12 En som var svensk under denna tid kom från Svealand, detta var då en del av Sverige. Västgötarna 

Stockholm Wessén, Elias (1995). Svensk språkhistoria I: Ljudlära och ordböjningslära. Edsbruk.


Restprodukter danmark

En äldre del, den ”klassiska” som sträcker sig fram till år 1375 och en yngre del, den ”nya fornsvenskan” som sträcker sig från 1375 till 1526. De skrivna landskapslagarna kommer från den äldre epoken Magnus Erikssons landslag, vilket avslutade perioden. Lagarna är skrivna på ett simpelt men konstfullt språk.

Klassisk fornsvenska eller äldre fornsvenska var den  Inlägg om Svenska 3 skrivna av sprketirrelse. Språkhistoria – Svenska 3 (ca år 1225-1375) som sedan följdes av yngre fornsvenska (ca år 1375-1526),  FORNSVENSKA 1225-1526. • Fornsvenskan kom under medeltiden. • Den äldsta svenska text är. Västgötalagen. • Tyska låneord och nya "kristna" ord. 30 maj 2016 De flesta känner till att vi har runstenar på ett fåtal platser i Sverige.