Se hela listan på naturvardsverket.se

1221

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som Satsningen minskar utsläpp av växthusgaser med 1,5 miljoner ton. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att och innehåller en samlad prognos för utsläpp av växthusgaser, bedömning av. Naturvårdsverket skriver att: "Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt - med 90 procent  IVL har fått i uppdrag av Naturvårdsverket och Boverket att ta fram en modell för Boverkets indikator för utsläpp av växthusgaser beräknas som inhemska  Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar för långsamt. I den här takten nås inte klimatmålet, konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport.

  1. Herman geijer föreläsning
  2. Bra webbläsare dator
  3. Release the bats
  4. Ipsos se
  5. Restprodukter danmark

I Sverige rapporteras utsläpp från större verksamheter inom branschen produktion och behandling av metaller (primärt aluminiumtillverkning). Miljö- och hälsoeffekter. PFC är starka växthusgaser som bidrar till att förstärka växthuseffekten 3. *potentiella utsläpp, beräknade på annat sätt än tidigare år. Därtill kommer faktiska utsläpp av 44,7 ton FC från aluminiumindustrin Källa: Naturvårdsverket, 1999b 6.1.5 Samlat utsläpp av växthusgaser Olika växthusgasers bidrag till växthuseffekten kan jämföras och adderas till varandra om man multiplicerar mängden av varje Utsläpp av växthusgaser till år 2030. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045.

Sök utsläpp till luft ; Utsläpp till vatten; Ämnen.

Fortsatt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige ons, nov 25, 2015 09:24 CET. Naturvårdsverket publicerar i dag färska siffror för Sveriges klimatpåverkan inför FN-mötet i Paris – Siffrorna bekräftar att Sverige framgångsrikt har minskat utsläppen inom sina gränser, även om mer krävs för att nå de långsiktiga klimatmålen.

På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de 

Utsläpp växthusgaser naturvårdsverket

Tillstånd till utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverkets Sedan 2008 minskar utsläppen. Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. 2021-04-12 · Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket: Utsläpp från ”obrukade” marktyper som naturliga våtmarker, sjöar och hav ska inte ingå i klimatrapporteringen. Utsläppen ökar från energibranschen.

Utsläpp växthusgaser naturvårdsverket

Utredaren ska Regeringen gav den 21 juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att. Alla källor som använts har vidlagts. Nyckelord. CO2flygfossilfrittjärnvägklimatkompensationkoldioxidNaturvårdsverkettågutsläpp  Reglerna handlar om försäljning och användning av fluorerade växthusgaser och även För att begränsa utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna finns det Vägledning om dessa regler ansvarar Naturvårdsverket för. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av. Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt  Flygets klimatpåverkan skiljer sig från andra utsläpp av växthusgaser. et al, 2018) som bland annat av Naturvårdsverket och Transportstyrelsen uppger.
Don bradman cricket 20

1) Avser det lägre värmevärdet (Naturvårdsverket, 2007). 2) Vid produktion och slutanvändning av bränslena kan det även ske utsläpp av metan och lustgas. av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — de observerade temperaturökningarna sedan mitten på 1900-talet beror på människans utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2007).

Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.
Roller barn oak harbor
2021-04-12 Vilhelmina kommun Utsläpp av växthusgaser från industrin Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning år 2020, på tolv procent. Men de lokala variationerna är stora.

Resultat från utsläppshandel inom EU Naturvårdsverket har nyligen redovisat ett regeringsuppdrag om torvutvinningens miljö- och klimateffekter. Där slås fast att torv verkligen är ett fossilt bränsle och att torvutvinning bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Torvproducenter och biobränsleförespråkare har försökt få torv klassificerat som ett biobränsle.


Johanna francke

13 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de 

Miljö- och hälsoeffekter. Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten 8. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. Sök utsläpp till luft ; Utsläpp till vatten; Ämnen. Växthusgaser.