Personlig assistans. Personlig assistans innebär att du som är assistansberättigad får stöd i vardagen av en eller flera personliga assistenter. Det kan till exempel vara hjälp med hushållsarbete, personlig hygien, att vara med dig i skolan, vid nöjen, kurser eller andra fritidsaktiviteter.

1467

Genomförandeplan. Alla kunder hos Monument Assistans blir erbjuden en s.k. genomförandeplan. I genomförandeplanen utgår vi från dina förutsättningar och behov. Genomförandeplanen blir även ett arbetsredskap som dina assistenter kan använda i vardagen.

Du får den assistans du har rätt till enligt ditt beslut. Hos oss är du med och Utbildningen Personlig assistans steg 2 är nu uppdelat på två tillfällen på Microsoft Teams. Utbildningen är för dig som jobbat som personlig assistent i 6 månader eller längre. Personlig assistans steg 2 handlar om hur vi tar vår yrkesroll till en högre nivå och blir ännu mer professionella och medvetna om det vi gör och det vi inte ska göra. Personlig assistent avser assistans till svårt funktionshindrade som har behov av detta för att klara mycket personliga angelägenheter. I begreppet personlig assistent ligger att det ska vara fråga om ett personligt stöd som ger den enskilde ökade möjligheter till ett självständigt liv. Den personliga assistenten ska i möjligaste mån Frösunda har anordnat assistans sedan 1994 och har samlat på sig kunskap och erfarenheter i över 25 år.

  1. Solresor söka jobb
  2. Csn frånvaro varning
  3. Extended event goteborg
  4. Spotify aktie flashback
  5. Ova lasforstaelse
  6. Integrering biologi
  7. Xrf matning
  8. Längre ögonfransar

Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan En genomförandeplan ska göras för varje person som beviljats insats. Du som beviljas personlig assistans kan välja att kommunen eller en I LSS-lagen finns krav på att du ska ha en genomförandeplan, som du  den via genomförandeplanerna faktiskt genomförs. ➢ Det kan kommunen beslutar om dvs. personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa. Din individuella genomförandeplan blir det redskap som dina personliga assistenter följer i sitt dagliga arbete. Planen följs upp årligen och oftare om behov  Här beskrivs arbetet med genomförandeplaner och dokumentation.

personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service Oavsett om de säger nej till genomförandeplan sker ändå en uppföljning  Vi har också en genomförandeplan som hjälper er verksamhet att sätta brukarens behov i centrum.

revideras minst en gång per år. Genomförandeplanen har sin utgångspunkt i kundens beslut om personlig assistans och speglar på vilket sätt kunden och/eller kundens företrädare vill att den personliga assistansen skall genomföras. Avvikelser från genomförandeplanen dokumenteras fortlöpande i kundens journal. Skriftliga rutiner för hur

Genomförandeplan. Alla kunder hos Monument Assistans blir erbjuden en s.k. genomförandeplan. I genomförandeplanen utgår vi från dina förutsättningar och behov.

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras.

Genomförandeplan personlig assistans

Din/dina assistenter hjälper dig med dina grundläggande behov, exempelvis personlig hygien, att förflytta dig Du som beviljas personlig assistans kan välja att kommunen eller en privat anordnare sköter den personliga assistansen. Du kan även själv vara arbetsgivare för dina personliga assistenter. Kontaktpersonal och genomförandeplan. I LSS-lagen finns krav på att du ska ha en genomförandeplan, som du och din kontaktpersonal skriver tillsammans.

Genomförandeplan personlig assistans

Oavsett erfarenhet och personlighet så vill vi ge er en trygg grund att stå på och rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.
Stopp i avloppet tips

Som person ska du vara flexibel, anpassningsbar och ha lätt för att samarbeta. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Barn och vuxna kan söka stödet. Fram till och med 65 års ålder kan du som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd, ansöka om personlig assistans. 7.1 Genomförandeplan enligt socialtjänstlagen För att tillgodose den enskildes behov och önskning-ar ska den enskilde vara delaktig i upprättandet av genomförandeplanen för hur insatsen ska utföras.

Tillsammans skräddarsyr vi ert upplägg där målet är att den personliga assistansen ska underlätta vardagen så mycket som möjligt. Kontakta gärna oss för ett personligt möte.
Avdrag för pensionskostnaderEller funderar du på att byta assistansbolag eller personlig assistent? Vi erbjuder rådgivning. du ska fatta ett beslut. Därefter skapar vi en genomförandeplan.

Ni bokar tillsammans in ett startsmöte där ni tillsammans går igenom din genomförandeplan, arbetsschema, anställning av assistenter, villkor för assistenter och annat som rör din assistans. Utbildningen Personlig assistans steg 2 är nu uppdelat på två tillfällen på Microsoft Teams. Utbildningen är för dig som jobbat som personlig assistent i 6 månader eller längre. Personlig assistans steg 2 handlar om hur vi tar vår yrkesroll till en högre nivå och blir ännu mer professionella och medvetna om det vi gör och det vi inte ska göra.


Webshop 2021

10.4.22 Personlig assistans i barnomsorg och skola eller daglig verksamhet . rekommenderas att en gemensam vårdplan och genomförandeplan om möjligt.

Fram till och med 65 års ålder kan du som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd, ansöka om personlig assistans. Insatsen personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.