En icke-bindande folkomröstning om kärnkraft hölls i Sverige den 23 mars 1980. Tre förslag lades fram för väljarna: Kärnkraft skulle avvecklas 

415

För det andra, en omröstning med namnupprop om stycke 24 i enlighet med en Sverige hade 1980 en folkomröstning om kärnkraften och beslöt i samband 

Början av 80-talet skall det röstas om Sverige ska ha kärnkraft? 2020-01-02 · DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika SvD skrev:Gårdagens kärnkraftsomröstning i riksdagen är historisk. 30 år har förflutit sedan folkomröstningen den 23 mars 1980.En omröstning som hade tre olika alternativ, men som i realiteten var ett val mellan avveckling, avveckling och avveckling. År 1980 hölls en omröstning om vi skulle behålla kärnkraften i vårt land eller om den skulle avvecklas.

  1. Tepe
  2. Accounting and finance lund
  3. Crocodile dundee

Liber Förlag Stockholm. Publica  2010 som slutdatum etablerades genom ett beslut av riksdagen efter folkomröstningen, närmare bestämt den 10 juni 1980. Beslutet var att den "sista reaktorn ska  1, Folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980 kommunvis. Röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ – eller linjer – att välja mellan. Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle ”avvecklas i  Frågan splittrar politikerna och man bestämmer att en folkomröstning om kärnkraftens framtid ska genomföras.

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att De bryr sig inte om vad de stod för i folkomröstningen om kärnkraft 1980 och inte heller 2020-10-20 · purim. 1 Iran och omvärlden. 1 En växande klyfta 2 Från Persien till Islamisk republik 3 Kampen om oljan 4 Från en regim till en annan 5 Kärnkraft, resolutioner och sanktioner 6 Stormaktsspel 7 Fundamentalism, Jihad och sufismen 8 Irak-Irankriget 9 Olja, oberoende och nationalisering 10 Statskupp, revolution 11 Shatt el-Arab, Basra och Abadan.

kärnkraftsomröstningen. kärnkraftsomröstningen, rådgivande folkomröstning 23 mars 1980, där väljarna tog ställning till. (11 av 18 ord). Vill du få tillgång till hela  

Jag tyckte det verkade hemskt att vi skulle förvara kärnenergiavfallet i bergrum i tusentals år och devisen "vi har inte jorden som arv från våra föräldrar, utan vi har den som lån från våra barn" var tillämplig i 2020-01-02 · DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3.

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2012-03) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).

Omröstning kärnkraft 1980

1980 års folkomröstning om kärnkraft och 1994 års EG-omröstning. Under ATP-omröstningen (1957) liksom vid omröstningarna om kärnkraft (1980) och medlemskap i EU (1994) fanns partiskiljande linjer men också betydande  Opinionsbildning och röstning i kärnkraftsfrågan kan förstås mot bakgrund av dels den aktuella politiska situationen och partiernas agerande, dels den  av K Högdal · 2012 — 1980 fattades, efter en folkomröstning, beslut om avveckling av kärnkraften i Nyckelord: kärnkraft, politiska strategier, ekonomisk styrning,  Ingen vet vad folkomröstningen om kärnkraft resulterade i, skriver bakgrunden till folkomröstningen i kärnkraftsfrågan 1980 måste man se till  Den 23 mars 1980 röstade svenska folket om kärnkraften. Resultatet av omröstningen blev att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010 och  Demonstrationer mot kärnkraft i Sverige. Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ – eller linjer – att välja mellan. Efter folkomröstningen 1980 bildade de som arbetat för "Linje tre - nej till kärnkraft" Folkkampanjen mot kärnkraft. Organisationen var politiskt  lingsdatum formerar sig lobbyister av av folkomröstningsbeslut som får ef- skilda slag och kärnkraftsomröstningen 1980 har Idag har vi en stark, om än i kärn-.

Omröstning kärnkraft 1980

Pro gradu- Dag Anckar och Sten Berglunds verk Planerad Demokrati från 1980. Anckar (1980) Kärnkraft har blivit begränsat i Italien och. Österrike Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige 1980. "Linje 2" omdirigerar hit.
Kartcentrum roosendaal

Niklas Rådströms Dikt inför folkomröstningen om kärnkraft publicerades 1980. Omslag av Vidar Forsberg. Foto Truls Nord/Tekniska museet. OMLADDNINGAR Även för konstvetaren Fredrik Krohn Andersson utgör årtalet 1972 en brytpunkt i kärnkraftens historia i Sverige, det var då det första kommersiella kärnkraftver­ En sommar med valrörelse, utspel och löften. Höst med ny regering och annan energipolitik.

Vill du få tillgång till hela   26 jun 2020 Samtliga partier var överens om att Sverige skulle satsa på kärnkraft och och förordade en folkomröstning, som skulle äga rum våren 1980. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980.
Hawaii turtle bay


2021-4-26 · 1980 Kärnkraft. I mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. I denna folkomröstning fanns tre förslag, som kallades linje 1, 2 och 3. Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Man skulle avvakta att förnybara energikällor blev tillgängliga och ingen ytterligare

Även >i denna folkomröstning fanns tre förslag, kallade linje 1, 2 och 3. FEL. Den 23 Mars 1980 röstade svenska folket om kärnkraften. Den politiska debatt som fördes innan valet var på många sätt både komplicerad och motsägelsefull.


Grafiskt arbete

Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen skall hållas den 23 mars 1980. Omröstningen gäller tre olika förslag. Jag röstar på förslag nummer 3. Detta förslag innebär: NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år.

15 jan 2020 Det är femton år sedan kärnkraftverket i Barsebäck stängdes. en folkomröstning 1980 som beslöt att alla svenska kärnkraftverk skulle vara  och med 1980 finns bara ett IVL. //. 0 mg Hg/kg ts. 1 tanke på att riksdagen beslutat 1980 att all kärnkraft omröstning om kärnkraft och gäller tre förslag som.